Júl 232013
 

IVR – Automatický hlasový systém umožňuje podať volajúcemu požadované informácie aj bez prítomnosti aktívneho operátora. Ide o súbor hlasových informácií, medzi ktorými si volajúci vyberá pomocou číselníka svojho telefónu.

Automatický hlasový systém sa využíva predovšetkým v mimopracovnej dobe alebo v spojení s operátorskými službami. Volajúci  má zaistený základný kontakt s Vašou spoločnosťou aj v nočných hodinách. Automatický hlasový strom umožňuje interaktívne spojenie so zákazníkom. Najlepšie riešenie pre Infolinku je kombinácia IVR a aktívneho operátora, pričom je zabezpečené správne triedenie hovorov podľa stlačeného číselníka a zvoleného jazyka. V prípade, ak nie je aktuálne voľný operátor, zákazníkovi sa spustí hláska o čakaní na hovor alebo predstaví ponuku tovarov alebo služieb.

Ak Vás zaujala služba IVR – Automatický hlasový systém, kontaktujte naše obchodné oddelenie.