Júl 232013
 

Bezplatné číslo (0800) Vám umožňuje bezplatné využívanie Infolinky zákazníkmi, pričom náklady sú v plnej miere účtované Vám, ako užívateľovi služby. Predstavuje silný marketingový nástroj, zabezpečíte rast spokojnosti a lojality zákazníka, pričom nezaťažujete jeho finančný rozpočet a umožníte dovolať sa naozaj každému.

Zvýhodnené číslo (0850) umožní zákazníkom využívanie Infolinky za cenu miestneho hovoru, celkové náklady sú zdieľané. Týmto riešením zabezpečíte efektívnu komunikáciu a zároveň eliminujete nežiadúce volania.

Medzinárodné bezplatné číslo (00800) umožňuje smerovať bezplatné volania prostredníctvom unikátneho rovnakého telefónneho čísla z viacerých krajín priamo k našim operátorom. Ide o efektívny marketingový nástroj využívaný v nadnárodných spoločnostiach.

Prémiové číslo (0900) je pre Vás ideálnym riešením, ak poskytujete informácie, za ktoré sú zákazníci ochotní platiť vyššiu sumu. Výšku ceny volania si môžete vybrať z viacerých taríf.

Ak máte záujem o službu Farebné čísla, kontaktujte naše obchodné oddelenie.