Júl 232013
 

Audiotext patrí k službám pasívneho telemarketingu, ktorá umožňuje viaceré úrovne tarifikácie a patrí medzi služby s pridanou hodnotou. Dáva Vám možnosť tarifikovať volajúceho a predstavuje zdroj príjmu vyplateného zo strany poskytovateľa služieb alebo agregátora. Naša spoločnosť eCall Slovakia dokáže zabezpečiť zriadenie a prevádzku audiotextových čísiel za výhodnejších podmienok.

V prípade, ak máte záujem prevádzkovať informačnú linku, či linku technickej podpory prostredníctvom audiotextu, dokážeme Vám túto službu zabezpečiť, stačí ak budete kontaktovať naše obchodné oddelenie.