Júl 122013
 

Pasívny telemarketing predstavuje významnú formu komunikácie spoločnosti so svojimi klientmi. Pasívny telemarketing slúži na získavanie spätnej väzby o svojich produktoch a službách a zároveň poskytujú svojim klientom priestor na zodpovedanie vzniknutých otázok či pripomienok. Pasívny telemarketing zabezpečuje servis v oblasti poskytovania informácií klientom, prijímania objednávok, pripomienok a riešenia vzniknutých problémov.

Operátor pasívne prijíma hovor od zákazníka s cieľom podania požadovanej informácie, navigácie zákazníka, príp. poskytnutia technickej pomoci. Naši operátori pridelení na pasívne kampane sú pravidelne školení, s cieľom dosahovať čo najlepšie kvalitatívne štandardy v oblasti komunikácie a prístupu ku klientom. Školenia našich operátorov sú zamerané predovšetkým na zlepšenie ich komunikačných techník a zručností, aktívne počúvanie, zvládanie námietok. Pomocou IVR (interaktívny hlasový systém) zabezpečíme správne triedenie hovorov podľa tematiky, produktu a zvoleného jazyka. Vďaka kombinácii IVR, špecifických hlások, profesionálneho operátora a možnosti odkazovej služby bude Vaša Infolinka správnym kontaktným bodom pre Vašich zákazníkov.