Júl 232013
 

Využívanie ľudského potenciálu vedie k maximalizácii výkonov a prínosu nových spôsobov riešenia. Predtým ako naši operátori začnú kontaktovať potencionálnych / existujúcich klientov jednotlivých kampaní, musia úspešne splniť nasledujúce parametre:

- splnenie základných predpokladov (životopis, prax),
- telefonický screening (analýza komunikačného prejavu),
- úspešné absolvovanie výberového konania (pohovor, modelová situácia),
- uzavretie pracovnej zmluvy (podpísanie mlčanlivosti – ochrana našich klientov),
- produktové školenie,
- odposluchy (online, archív),
- komunikačné školenie,
- certifikácia (modelová situácia – fiktívny hovor),
- volanie.

Počas svojho pôsobenia sú operátori preškolovaní produktovo aj komunikačne. Pracujeme s operátormi individuálne (zvýšiť potenciál, prednosti) na základe výsledkov, násluchov. Na každý projekt sú operátori starostlivo vyberaní podľa predchádzajúch skúseností a schopností.

Ak Vás zaujala sekcia Tréningy, školenia, konzultácie, kontaktujte naše obchodné oddelenie.