Júl 232013
 

Úspech našej spolupráce vieme podčiarknúť podporou na mobilnej báze, a to formou sms marketingu, notifikáciou, pripomenutím, koordináciou, upomienkami a oznamami.

SMS služby umožňujú individuálne alebo hromadne osloviť  Vašich aktuálnych alebo nových zákazníkov s informáciami o akciách v dohodnutých termínoch, neuhradených platbách. SMS služby sú využívané aj ako doplnkový nástroj telemarketingových aktivít.

Rozposielanie SMS správ vieme nastaviť podľa Vašich (časových, obsahových) požiadaviek.  Výhodou je, že namiesto telefónneho čísla vieme uviesť text (napr. názov Vašej spoločnosti, názov produktu) čo využívajú firmy, ako ďalší prostriedok zviditeľnenia sa na trhu.

Ak máte záujem využiť naše SMS služby, kontaktujte naše obchodné oddelenie.