Júl 232013
 

Pre zvýšenie efektivity Vašej marketingovej kampane priamo oslovíme Vašich konkrétnych potenciálnych zákazníkov pomocou zasielania brožúr, letákov, sprievodných listov a následne ich budeme kontaktovať telefonicky pre prípad zodpovedania dodatočných otázok o Vašich produktoch a službách.

Direct marketing zahŕňa hromadné rozosielanie e-mailov, SMS správ, korešpondencie vrátane kompletizácie a balenia, spracovávanie prichádzajúcich e-mailov, SMS správ. Ďalej Direct marketing zahŕňa vytváranie pozvánok, grafických návrhov, dohľadávanie telefónnych čísel. Podrobný reporting dostanete v dohodnutej frekvencii.

Ak máte záujem o službu Direct marketing, kontaktujte naše obchodné oddelenie.