Júl 122013
 

Naša spoločnosť eCall Slovakia Vám ponúka okrem aktívneho a pasívneho telemarketingu aj ostatné služby, ku ktorým patrí:

- Direct marketing – možnosť rozposielania hromadných SMS správ, e-mailov, vrátane kompletizácie a balenia zásielok,
- SMS služby – umožňujú individuálne alebo hromadne osloviť  Vašich aktuálnych alebo nových zákazníkov s informáciami o akciách v dohodnutých termínoch, neuhradených platbách,
- Direct e-mailing – oslovuje klientov pomocou adresných e-mailových zásielok, priamom oslovení konkrétnej cieľovej skupiny prostredníctvom zasielania ponukových listov, letákov, katalógov, či prezentácií,
- Back office – zastrešuje práce spojené s administratívou ako vytlačenie, kompletizáciu a doručenie zmluvných dokumentov priamo Vašim zákazníkom,
- Tréningy, školenia, konzultácie – využívanie ľudského potenciálu vedie k maximalizácii výkonov a prínosu nových spôsobov riešenia.