Júl 152013
 

Pomocou Up-Sell a Cross-Sell aktivity oslovíme Vašich súčasných zákazníkov s ponukou vyššieho modelu produktu (Up-sell) alebo im predložíme ponuku na kúpu ďalších produktov (Cross-sell).

Up-Sell aktivity patria k metódam, ako u zákazníka pomocou telefonického hovoru dosiahneme vyššiu hodnotu objednávky (ponúknuť lepšiu a drahšiu alternatívu) ako pôvodne plánoval, samozrejme k spokojnosti zákazníka. Cieľom Up-Sell aktivity je zvýšiť obrat  a rovnako uspokojiť zákazníkove potreby.

Cross-Sell aktivity je metódou cielenej ponuky doplnkových produktov. Pri Cross-Sell aktivitách zvyšujeme hodnotu objednávky ponukou objednania ďalších súvisiacich doplnkových výrobkov alebo služieb.

Ak Vás zaujali Up-Sell a Cross-Sell aktivity, kontaktujte naše obchodné oddelenie.