Júl 222013
 

Telefonický prieskum verejnej mienky sa dnes používa ako nástroj získavania informácií a názorov na aktuálnu situáciu a danú problematiku. Prieskum trhu slúži na to, aby ste lepšie spoznali potreby a názory Vašich existujúcich aj potencionálnych klientov.  Vďaka prieskumom Vám dokážeme zistiť mienku o Vašej spoločnosti alebo značke, spokojnosť Vašich klientov s poskytovanými službami alebo účinnosť reklamnej kampane. Takýto spôsob Vám pomôže aj pri príprave a plánovaní budúcich marketingových aktivít.

Mnohé štatistiky sa vytvárajú na základe telefonického prieskumu klientov. Operátor kladie vopred pripravené otázky volanému, pričom elektronicky alebo písomne zaznačí odpovede. Na základe odpovedí zostaví naše call centrum report, ktorý od nás obdržíte na dennej / týždennej /mesačnej báze v zmysle Vášho zadania.

Výhodou telefonického prieskumu je jeho adresnosť a možnosť relatívne v krátkom čase flexibilne reagovať na poznatky a skúsenosti Vašich klientov.

V prípade záujmu o Telefonický prieskum trhu, kontaktujte naše obchodné oddelenie.