Júl 222013
 

Naša spoločnosť eCall Slovakia zorganizuje obchodné stretnutia v mene Vašej spoločnosti pre Vašich obchodníkov vo vopred zadefinovaných regiónoch a časoch. Organizovanie obchodných stretnutí cez call centrum kráti čas Vám a Vašim obchodným zástupcom, ktorí sa môžu naplno venovať  Vašim klientom. Stretnutia zaznačujeme do internej aplikácie alebo priamo do kalendára Vášmu obchodníkovi. Report stretnutí vypracujeme na dohodnutej frekvencii (počas dňa, na konci dňa).

Správne kladenými otázkami cez telefón priamo klientovi zistíme jeho pohľad na uskutočnený priebeh stretnutia. Pomocou odpovedí Vám spätne vypracujeme profil Vašich obchodníkov a oboznámime Vás ako vnímajú Vašich zástupcov klienti.

Každé dohodnuté stretnutie potvrdíme (pripomenieme) klientovi sms správou alebo e-mailom deň pred uskutočnením.

Ak máte záujem o Organizovanie obchodných stretnutí, kontaktujte naše obchodné oddelenie.