Júl 222013
 

Pomôžeme Vám identifikovať a odstrániť nedostatky v oblasti priamej komunikácie so zákazníkom. Zabezpečíme Vám nestranné hodnotenie kvality poskytovaných služieb pomocou fiktívne prejavených záujmov alebo nákupov Vašich produktov a vypracujeme návrhy i odporúčania pre zlepšenie Vášho predajného procesu.

Dokážeme zistiť úroveň Vášho zákazníckeho servisu, napr. či Vaši pracovníci dodržiavajú postup pri predaji, ústretovosť pri predaji, ponuka doplnkových služieb / tovaru podľa predajného konceptu.

Ak máte záujem o službu Mystery calling / shopping, kontaktujte naše obchodné oddelenie.