Júl 222013
 

Motivujeme Vašich klientov zachovať dohodnutú splatnosť faktúr. Ak vo svojom účtovníctve zaznamenávate pohľadávky po splatnosti, pomôžeme Vám s ich vymáhaním. Pri správe Vašich pohľadávok využijeme profesionálny, striktný, dôrazný postup a efekt tretej osoby, pri ktorej si neplatiči začnú viac uvedomovať vážnosť danej situácie. Telefonické vyzývanie k úhrade je účinnou metódou získavania ťažko vymožiteľných pohľadávok či nedoplatkov Vašej spoločnosti.

Okrem telefonického upomínania pre Vás vieme zabezpečiť aj ďalšie formy oslovenia Vašich dlžníkov, či už formou e-mailov, pošty alebo SMS správ.  

Naši operátori sú pravidelne školení, kde sa učia využívať komunikačné techniky, asertivitu v komunikácií s klientmi, vďaka čomu vedia úspešne argumentovať a odolávať nátlakovým klientom.

Ak máte záujem o Vymáhanie pohľadávok, kontaktujte naše obchodné oddelenie.