Júl 222013
 

Zaktualizujeme databázu o požadované údaje, čím získate informácie o aktuálnych preferenciách Vašich zákazníkov. Pri kontaktovaní klientov navyše zabezpečíme predaj Vašich produktov a služieb, doplníme o prieskum spokojnosti Vašich zákazníkov ako spätnú väzbu pre zvýšenie efektívnosti predaja.

Naše skúsenosti so spracovávaním a vyhľadávaním údajov cieľovej skupiny, na ktorú sa v rámci projektov spoločne zameriavame, nám uľahčujú a zefektívňujú priame zameranie sa na ponuku, predaj už potencionálnym klientov.

Naše call centrové databázy obsahujú veľké množstvo aktualizovaných kontaktov.

Ak máte záujem o službu Aktualizácia a tvorba databáz, kontaktujte naše obchodné oddelenie.