Júl 122013
 

Telemarketing možno považovať za jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov pre komunikáciu so zákazníkmi. Ak potrebujete získať nových zákazníkov, prípadne osloviť existujúcich, je pre Vás forma aktívneho telefonického oslovenia tou správnou voľbou. Naši operátori sú pravidelne školení, s cieľom dosahovať čo najvyššie kvalitatívne štandardy v oblasti komunikácie so zákazníkmi. Školenia našich operátorov sa zameriavajú predovšetkým na zlepšenie ich komunikačných techník a zručností, aktívneho počúvania, zvládania námietok.

Každý projekt si vyžaduje individuálny prístup, nastavenie stratégie, zhotovenie call scriptu (scenár), čas oslovovania klientov, pretože operátor aktívne oslovuje zákazníka s cieľom propagácie Vašich produktov a služieb, prípadne podania informácií, ktoré sú pre Vás dôležité. Vďaka monitoringu vyhodnocujeme prvotné výsledky kampane už počas prvých hodín a následne s Vami odkonzultujeme úvodné reakcie na Vašu kampaň s cieľom dosiahnutia zvýšenej úspešnosti.