Júl 122013
 

Chcete sa podieľať na rozvoji našej spoločnosti? Máte záujem o pracovné prostredie, v ktorom majú všetci rovnakú šancu na úspech? Možno ste to práve VY koho hľadáme. Radi medzi sebou privítame ľudí, ktorí majú záujem o perspektívne zamestnanie, s možnosťou odborného a kariérneho rastu, o finančné ohodnotenie, ktoré zodpovedá dosiahnutým pracovným výsledkom a o pracovné prostredie plné pozitívnych medziľudských vzťahov. Zaslaním Vášho profesijného životopisu urobíte prvý krok k zaradeniu do výberového procesu.

Ak máte záujem pracovať v našej spoločnosti eCall Slovakia, kontaktujte nás na ks.ai1519096448kavol1519096448sllac1519096448e@are1519096448irak1519096448