eCall Slovakia je spoločnosť, ktorá poskytuje outsourcing call centrových služieb prostredníctvom aktívneho a pasívneho telemarketingu. K ostatným službám, ktoré poskytujeme patrí Direct marketing, SMS služby, Direct e-mailing, Back Office, tréningy, školenia a konzultácie.

Klientská zónaKariéra